ติดตามสินค้าที่สั่งซื้อ 

คุณสามารถติดตามสินค้าที่สั่งซื้อ ได้ผ่านเว็บไซต์ของไปรณีย์ไทย โดยใช้เลข Tracking Number ที่คุณได้รับในอีเมล หรือ SMS

เพื่อตรวจสอบว่าปัจจุบันสินค้าอยู่ที่ไหนและถึงขั้นตอนไหนแล้ว

  1. หลังจากคุณได้ชำระค่าสินค้า คุณต้องเข้าไปที่หน้า แจ้งการชำระเงิน เพื่อใส่ข้อมูลการสั่งซื้อ หลังจากนั้นเราจะทำการตรวจสอบ และเตรียมการจัดส่งต่อไป
  2. ระบบจะส่งข้อมูลเลข Tracking Number ไปให้คุณทางอีเมล และ มือถือโดยใช้ SMS โดยทั่วไปเราจะส่งข้อมูลแจ้งก่อนเที่ยงของวันถัดไป หลังจากวันที่เราได้รับคำสั่งซื้อ
  3. คุณสามารถนำ Tracking Number ที่ได้รับ ไปติดตามสินค้าที่สั่งซื้อได้ผ่าน เว็บไซต์ไปรษณีย์ไทย